Rakisofija

Mudrovanja uz čašicu – 3.

Šta je rakija bez bačve ili bureta?
Dosadašnja saznanja u vezi sa brakom rakije i drveta govore da za određene rakije treba naći odgovarajuće drvo. U opticaju su hrast kao najšire primenjivan standard, zatim dud i jasen, mada se upotrebljavaju i druge vrste drveta iz meni nerazumljivih razloga.
Hrast sporije doprinosi bojenju rakije od duda, dok jasen ne daje boju. Tokom svoga boravka u buretu, rakija izvlači iz drveta jedinjenja koja rastvara, razlaže i stvara nova, dok usled reakcije sa vazduhom dolazi do oksidacije ali i drugih reakcija koje nemaju veze sa prisustvom drveta. Ove hemijske reakcije dovode do stvaranja potpuno novih neisparljivih i isparljivih jedinjenja, odnosno novih ukusa i mirisa. U zavisnosti od načina pripreme bureta, vrste drveta, dužine starenja i uslova čuvanja dobijamo arome i mirise poput vanile, agruma, čokolade, karamela itd. Ovo su ukusi o kojima se može raspravljati ali oni važe za poželjne, te ih rakija nosi sa ponosom, poput ordena heroja iz Drugog svetskog rata. Oni oplemenjuju rakiju i svaki dobar proizvođač bi trebalo da čini sve što je u njegovoj moći da nauči šta čemu vodi i kakve poželjne posledice proizvodi.

Postoje i negativni uticaji koje ovaj brak može da proizvede. Oni su najčešće posledica neznanja, preterivanja i loše prakse. Tako možemo dobiti rakiju koja ima ukus na zagorelo, kiselo, plesan, dim, itd. Ove greške su prepoznatljive i proizvođač sam sebi čini lošu reklamu.

Međutim, uobičajena praksa među pojedinim proizvođačima rakija, u cilju uštede vremena, snižavanja troškova i izbegavanja pomenutih negativnih uticaja, je da se koriste trikovi koji na ubrzani način ili uz upotrebu hemije dovode rakiju u prividno stanje kao da je odležala u bačvi. Ovakve prevare prosečan konzument teško ili nikako ne primećuje.

Pitam se na kraju ovog mudrovanja, šta bi rakija imala da kaže po pitanju svoga braka sa bačvom ili buretom. Da li bi radije dočekala otvaranje čepa neudata i nevina u staklenom balonu ili rizikovala da bude prevarena raznim trikovima, ali i da se uda u dobro bure i postane “Ajkula”, što bi rekao prof. Ninoslav Nikićević.
Ima li rakije bez bačve ili bureta, pitanje je za sad?
Uz ove nedorečene misli preporučujem svim srcem odmor za dušu uz dobru rakiju i “Stop making sense”, David Byrne, koncert iz 1984.
Živeli!

Ostavi komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s