Rakisofija

Mudrovanja uz čašicu – 1.

Kao što čovekov duh i telo bivaju spojeni u nekom bogom zadatom vremenu koje zovemo život, sličnu analogiju možemo da povučemo sa rakijom. Ona se rađa kada neko dobije želju da duh voća ovaploti u opipljivu i ostalim čulima spoznajnu tečnost – vodu života tj. Eau de Vie. Telo ove vode ima svoj datum rođenja,…… Continue reading Mudrovanja uz čašicu – 1.

Rate this: