Rakija od A do Š

Rakija od A do Š – 10.

Temperatura posluživanja rakije važna je koliko i odgovarajuća veličina cipela. Ako rakiju previše ohladimo, neće nas provesti kroz celokupan aromatski profil jer se arome teže oslobađaju na nižim temperaturama. Tesne cipele nas neće odvesti do cilja i teško ćemo se u njima šetati. Kada rakiju poslužimo toplu, lako isparljiva jedinjenja brzo ispare ne dajući nam…… Continue reading Rakija od A do Š – 10.

Rate this:

Rakija od A do Š

Rakija od A do Š – 9.

Uz rakiju, trebaće ti odgovarajuće meze koje nije teško pripremiti. Ono ne treba da bude jako začinjeno već blago. Određene vrste sireva, sušenog mesa i slanog peciva idealni su za te prilike. Takođe, trebaće ti mesto gde lep pogled možeš da upleteš sa prijatnim doživljajem ispijanja rakije. Treba da je poslužiš na odgovarajućoj temperaturi, najbolje…… Continue reading Rakija od A do Š – 9.

Rate this:

Rakija od A do Š

Rakija od A do Š – 8.

Nabavio si odgovarajuću staklenu ambalažu, čepove i etikete. Završio si flaširanje. Stavio si buteljku na prozor i posmatraš sunčani dan kroz prelomljenu svetlost svoga truda. Nije poželjno rakiju dugo izlagati suncu, ali malo sunčanja neće joj naškoditi. Pozvao si društvo da degustira tvoj uradak. Trebaju ti čaše iz kojih će duh voća da progovori na…… Continue reading Rakija od A do Š – 8.

Rate this:

Rakija od A do Š

Rakija od A do Š – 7.

Prošlo je dve godine od kada si prepekao rakiju. Odležala je pod kontrolisanim uslovima i sada želiš da je flaširaš. Pre toga, treba da je razblažiš vodom odgovarajuće tvrdoće i kvaliteta. Jačina rakije treba da bude takva da istakne voćne i cvetne arome i da te povede na kratko putovanje u godinu iz koje voće…… Continue reading Rakija od A do Š – 7.

Rate this:

Rakija od A do Š

Rakija od A do Š – 6.

Sekundarno dozrevanje rakije karakteriše izrazita esterifikacija. Ovaj hemijski proces predstavlja venčavanje kiselina i alkohola u nova jedinjenja – estre. U senzornim osobinama to znači dobijanje voćnih i cvetnih aroma. Odnosi koncentracija jedinjenja, temperatura, vlažnost, stepen oksidacije i vreme, ključni su da rakiju koju želiš da dobiješ dovedu do kvaliteta kojim ćeš se ponositi. Ovi procesi…… Continue reading Rakija od A do Š – 6.

Rate this:

Rakija od A do Š

Rakija od A do Š – 5.

Nakon uspostavljanja nove ravnoteže više od hiljadu jedinjenja tj. stabilizacije rakije, započinju značajniji hemijski procesi koji doprinose formiranju voćnih aroma. U zavisnosti od vrste voća, aromatičnih jedinjenja može da bude od par desetina do preko sto. Rakija u ovoj fazi najvećim delom gubi oporost, a nepoželjna jedinjenja započinju svoju transformaciju u korist poželjnih. Ovi procesi…… Continue reading Rakija od A do Š – 5.

Rate this: